خرید اشتراک

با خرید اشتراک می توانید به تمامی بخش های فیلمکیو دسترسی کامل داشته باشید.۷ هزار عنوان فیلم و ۱۰۰۰ عنوان سریال برای دانلود و تماشای آنلاین در اختیار شما خواهد بود تا اوقات خوشی را سپری کنید

30 روز
30,000تومان 35,000
دسترسی به پخش آنلاین
دسترسی به کلیه سریال ها
درخواست فیلم و سریال
پشتیبانی 24 ساعته
آرشیو کامل فیلم و سریال
بدون سانسور و حذفیات
خرید اشتراک
90 روز
85,000تومان 90,000
دسترسی به پخش آنلاین
دسترسی به کلیه سریال ها
درخواست فیلم و سریال
پشتیبانی 24 ساعته
آرشیو کامل فیلم و سریال
بدون سانسور و حذفیات
خرید اشتراک
180 روز
170,000تومان 180,000
دسترسی به پخش آنلاین
دسترسی به کلیه سریال ها
درخواست فیلم و سریال
پشتیبانی 24 ساعته
آرشیو کامل فیلم و سریال
بدون سانسور و حذفیات
خرید اشتراک
365 روز
300,000تومان 350,000
دسترسی به پخش آنلاین
دسترسی به کلیه سریال ها
درخواست فیلم و سریال
پشتیبانی 24 ساعته
آرشیو کامل فیلم و سریال
بدون سانسور و حذفیات
خرید اشتراک